AV (algemene voorwaarden)

AGB

A. AlGEMENE HANDELSVOORWAARDEN (B2C)

1. GELDELIJKHEIDSGEBIED
(1) Deze handelsvoorwaarden van ETERNA Mode GmbH (onderstaand ETERNA genoemd) gelden voor alle contracten die een consument (onderstaand klant genoemd) met ETERNA over hun beschreven producten in de online-shop afsluit.
(2) De handelsvoorwaarden van ETERNA gelden exclusief. Afwijkende, in tegenspraak staande of aanvullende AHV van de klant worden alleen dan onderdeel van het contract, wanneer ETERNA haar geldelijkheid uitdrukkelijk toegestemd heeft. Deze toestemmingseis geldt altijd, vooral ook wanneer ETERNA met medeweten van de AHV van de klant de levering aan hem zonder voorbehoud moet uitvoeren.
(3) De verbruiker is die natuurlijke persoon die een rechtshandeling voor doelstellingen afsluit die hoofdzakelijk noch haar beroepsmatige noch haar zelfstandige beroepsmatige werkzaamheid toegerekend kan worden. (§ 13 BGB). De ondernemer is een natuurlijke of juridische persoon of een rechtsbevoegde persoonlijke maatschappij die bij afsluiting van de rechtshandeling in uitoefening van haar beroepsmatige of zelfstandige beroepsmatige werkzaamheid handelt (§ 14 BGB).

2. AFSLUITING VAN HET CONTRACT
(1) De productbeschrijvingen die de online-shop bevat, geeft geen aanbiedingen van ETERNA in gerechtelijke zin weer maar alleen een verzoek aan de klant voor de afgifte van een bindende aanbieding door deze.
(2) De klant kan selecteren uit het assortiment van ETERNA-producten en deze met de knop In het winkelmandje in een virtueel winkelmandje verzamelen. Door het aanklikken van de knop NU KOPEN Geeft de klant een bindende bestelling van de producten af die in het winkelmandje zitten. Voordat de bestelling wordt weggestuurd, kan de klant altijd de gegevens veranderen en inzien zodat eventuele invoerfouten vóór het afgeven van zijn bestelling worden herkend en bevestigd. De bestelling kan echter alleen worden afgegeven en overgedragen worden, wanneer de klant d.m.v. een klik op de knop Ik accepteer de AHV en databeveiligingsvoorschriften deze handelsvoorwaarden accepteert en hierdoor in zijn aanvraag heeft opgenomen.
(3) ETERNA zal de toegang van de bestelling onmiddellijk met een e-mail bevestigen. Deze toegangsbevestiging geeft nog geen bindende aanname van de aanbieding weer en bevat de contracttekst, de bijbehorende Algemene Handelsvoorwaarden, de opzeggingsinformatie en het model opzeggingsformulier alsook de klantinformatie.
(4) Het koopcontract komt pas d.m.v. overdracht van een orderbevestiging door ETERNA, minstens in tekstvorm (bv. e-mail) tot stand. De klant moet kunnen garanderen dat het e-mailadres wat bij de afwikkeling van de bestelling is aangegeven, klopt, zodat onder het adres de e-mails worden ontvangen die door ETERNA worden verstuurd. Vooral bij het gebruik van SPAM-filters, moet de klant kunnen garanderen dat alle door ETERNA of door deze verstuurde e-mails aan derden kunnen worden bezorgd.

3. beschikbaarheid van producten
(1) Zijn ten tijde van de bestelling van de klant geen exemplaren van het door hem geselecteerde product beschikbaar, dan deelt ETERNA dit aan de klant in de orderbevestiging direct mee. Is het product permanent niet leverbaar, dan ziet ETERNA van een aannameverklaring af. In dit geval wordt geen contract afgesloten.
(2) Is het product dat door de klant wordt aangegeven, slechts tijdelijk niet beschikbaar, dan deelt ETERNA dit ook direct aan de klant mee in de orderbevestiging. Bij een vertraging in de levering van meer dan twee weken, heeft de klant het recht om van het contract af te zien. Overigens heeft ook ETERNA hier het recht om van het contract af te zien. Hierbij zal ETERNA eventuele reeds gedane betalingen direct aan de klant terug betalen.

4. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN LEVERING

(1) Prijzen, leverings- en verzendkosten, overige kosten
De aangegeven prijzen van ETERNA zijn totaalprijzen en bevatten de wettelijke BTW. Eventueel extra ontstane leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk aangegeven. ETERNA wijst erop dat bij grensoverschrijdende leveringen, buiten ETERNA om, verdere kosten kunnen ontstaan die de klant moet betalen. Hiertoe tellen bijvoorbeeld kosten voor de geldoverdracht door kredietmaatschappijen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerkosten (bv. douane).

(2) Levering ETERNA verstuurt naar de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Ierland, Luxemburg, Nederland en naar Engeland.

(a) Leveringen binnen Duitsland
(aa) Leveringen hebben geen verzendkosten. ETERNA berekent echter per bestelling een verpakkings- verzekeringsgeheel van 0,95 Euro. In zoverre de klant de betalingswijze onder rembours kiest, moet hij hiervoor ontstane rembourskosten betalen. 
(bb) De leveringstijd is ca. 2-3 werkdagen en begint bij de betalingswijzen rekening en onder rembours met toegang van orderbevestiging bij de klant. Bij andere betalingswijzen begint de leveringstijd pas na binnenkomst van het geld bij ETERNA.
(cc) Mocht een artikel bij uitzondering niet in voorraad zijn binnen de voornoemde leveringstijd, dan wordt de leveringstijd ook verlengd. Hier wordt in de betreffende productenpagina afzonderlijk erop gewezen. 
 
(b) Leveringen naar Oostenrijk
(aa) De verzending naar Oostenrijk is gratis.
(bb) De leveringstijd is ca. 4-5 werkdagen en begint pas na de binnenkomst van het geld bij ETERNA.
(cc) Mocht een artikel bij uitzondering niet in voorraad zijn binnen de voornoemde leveringstijd, dan wordt de leveringstijd ook verlengd. Hier wordt in de betreffende productenpagina afzonderlijk erop gewezen. 
 
(c) Leveringen naar Zwitserland
(aa) Voor leveringen naar Zwitserland komen er per bestelling, onafhankelijk van de bestelwaarde, verzendkosten ter hoogte van 4,90 CHF bij.
(bb) De leveringstijd is ca. 8-10 werkdagen en begint pas na de binnenkomst van het geld bij ETERNA.
(cc) Mocht een artikel bij uitzondering niet in voorraad zijn binnen de voornoemde leveringstijd, dan wordt de leveringstijd ook verlengd. Hier wordt in de betreffende productenpagina afzonderlijk erop gewezen. 
 
(d) Leveringen naar België
(aa) In principe worden verzonder bijkomende kosten. Voor bestellingen voor een totaalbedrag lager dan €30,- rekent ETERNA echter verpakkingskosten van €8,-.
(bb) De leveringstijd is ca. 5-6 werkdagen en begint pas na de binnenkomst van het geld bij ETERNA.
(cc) Mocht een artikel bij uitzondering niet in voorraad zijn binnen de voornoemde leveringstijd, dan wordt de leveringstijd ook verlengd. Hier wordt in de betreffende productenpagina afzonderlijk erop gewezen. 
 
(e) Leveringen naar Ierland
(aa) In principe worden verzonder bijkomende kosten. Voor bestellingen voor een totaalbedrag lager dan €30,- rekent ETERNA echter verpakkingskosten van €8,-.
(bb) De leveringstijd is ca. 6-7 werkdagen en begint pas na de binnenkomst van het geld bij ETERNA.
(cc) Mocht een artikel bij uitzondering niet in voorraad zijn binnen de voornoemde leveringstijd, dan wordt de leveringstijd ook verlengd. Hier wordt in de betreffende productenpagina afzonderlijk erop gewezen. 
 
(f) Leveringen naar Luxemburg
(aa) De verzending naar Luxemburg is gratis.
(bb) De leveringstijd is ca. 5-6 werkdagen en begint pas na de binnenkomst van het geld bij ETERNA.
(cc) Mocht een artikel bij uitzondering niet in voorraad zijn binnen de voornoemde leveringstijd, dan wordt de leveringstijd ook verlengd. Hier wordt in de betreffende productenpagina afzonderlijk erop gewezen. 
 
(g) Leveringen naar Nederland
(aa) In principe worden verzonder bijkomende kosten. Voor bestellingen voor een totaalbedrag lager dan €30,- rekent ETERNA echter verpakkingskosten van €8,-.
(bb) De leveringstijd is ca. 5-6 werkdagen en begint pas na de binnenkomst van het geld bij ETERNA.
(cc) Mocht een artikel bij uitzondering niet in voorraad zijn binnen de voornoemde leveringstijd, dan wordt de leveringstijd ook verlengd. Hier wordt in de betreffende productenpagina afzonderlijk erop gewezen. 
 
(h) Leveringen naar het Verenigd Koninkrijk
(aa) In principe worden verzonder bijkomende kosten. Voor bestellingen voor een totaalbedrag lager dan £30,- rekent ETERNA echter verpakkingskosten van £8,-.
(bb) De leveringstijd is ca. 6-7 werkdagen en begint pas na de binnenkomst van het geld bij ETERNA.
(cc) Mocht een artikel bij uitzondering niet in voorraad zijn binnen de voornoemde leveringstijd, dan wordt de leveringstijd ook verlengd. Hier wordt in de betreffende productenpagina afzonderlijk erop gewezen. 
 
(i) Leveringen naar Frankrijk
(aa) In principe worden verzonder bijkomende kosten. Voor bestellingen voor een totaalbedrag lager dan €30,- rekent ETERNA echter verpakkingskosten van €8,-.
(bb) De leveringstijd is ca. 5-6 werkdagen en begint pas na de binnenkomst van het geld bij ETERNA.
(cc) Mocht een artikel bij uitzondering niet in voorraad zijn binnen de voornoemde leveringstijd, dan wordt de leveringstijd ook verlengd. Hier wordt in de betreffende productenpagina afzonderlijk erop gewezen. 
 
(j) Leveringen van individuele fabricages (ETERNA-hemdenconfigurator)
(aa) De verzendkosten voor leveringen van individuele fabricages met de ETERNA- hemdenconfigurator worden volgens de plaats van bestelling van de levering bepaald. In zoverre wordt op getroffen regelingen in  4. (2) (a) - (h) van deze handelsvoorwaarden gewezen.
(bb) Bij individuele fabricages met de ETERNA-hemdenconfigurator is de leveringstijd ca. 4-6 weken. Deze begint bij de betalingswijzen facturering alsook bij onder rembours met toegang van de orderbevestiging bij de klant, bij andere betalingswijzen pas na binnenkomst van het geld bij ETERNA.

 

5. BETALINGSVOORWAARDEN

(1) Betalingswijzen
De betaling kan volgens de maatstaf van de volgende bepalingen met de creditkaart (VISA, Mastercard, American Express), onder rembours, per vooruitbetaling, per factuur of met de betalingsdiensten PayPal en Amazon Payments plaats vinden.

(2) Betaling met creditcard en per vooruitbetaling
Bij een bestelling met de creditcard moet de klant tegelijkertijd eigenaar van de creditcard zijn. Bij betaling met de creditcard vindt de overdracht van de rekening- en creditcardgegevens via een 128-bits gecodeerde SSL-verbinding plaats. De gegevens worden voor de inning van het te betalen bedrag naar de creditmaatschappij doorgestuurd. Het verzenden van de producten vindt bij een betaling met creditcard na een succesvolle afschrijving van de creditcard en bij betaling met vooruitbetaling na volledige binnenkomst van de betaling plaats.

(3) Betaling op rekening alleen binnen Duitsland
(a) Het leveringsadres, het huisadres en het factuuradres moeten identiek zijn en in Duitsland liggen. Het factuurbedrag wordt met het ontvangen van de factuur betaald.
(b) Bij betaling op rekening controleert en beoordeelt ETERNA de klantgegevens en zorgt bij een gegronde aanleiding voor een gegevensuitwisseling met economische inlichtingendiensten en evt. met de creditreform Rosenheim Karl KG, Oberaustraße 14, 83026 Rosenheim alsook CEG Consumer Reporting GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss.

(4) Betaling onder rembours alleen in Duitsland
Een betaling onder rembours is alleen binnen Duitsland mogelijk. Ontstane rembourskosten dienen door de klant te worden betaald.

(5) PayPal
(a) PayPal is de online-betalingsservice waarmee de klant veilig, eenvoudig en snel kan betalen. De PayPal rekening is gratis voor de klant.
(b) De bank- of creditcardgegevens van de klant zijn alleen bij PayPal bekend. Daarom worden ze niet bij elke online-inkoop opnieuw via het internet verstuurd wat PayPal-betalingen extra veilig maakt. De klant. De klant betaalt bovendien zeer eenvoudig met twee klikken. Want de klant valt terug op de bank- of creditcardgegevens die PayPal heeft, in plaats dat hij deze bij elke aankoop weer invoert. Omdat betalingen met PayPal snel aankomen, kan ETERNA de producten direct wegsturen. Meer informatie over PayPal is onder www.paypal.nl te vinden.

(6) Amazon Payments alleen binnen Duitsland en Oostenrijk

Amazon Payments stelt de klant in staat om in de online-shop van ETERNA (d.w.z. niet rechtstreeks bij Amazon), de achtergelaten betalingsgegevens te gebruiken om te betalen. Hiermee kan de klant met een Amazon Payments-rekening in de online-shop van ETERNA veilig inkopen doen, zonder zijn betalingsgegevens bekend te moeten maken. Indien de klant met Amazon Payments bestelt, heeft hij geen extra kosten. Bestellingen met Amazon Payments zijn heel eenvoudig. Indien de klant reeds een Amazon.de-klantrekening heeft, dan heeft Amazon automatisch een Amazon Payments-rekening voor de klant gemaakt. Dit wordt geactiveerd wanneer de klant voor de eerste keer Amazon Payments voor een bestelling gebruikt. Deze rekening is met de Amazon.de-klantrekening van de klant verbonden en deze kan direct met de betalingswijze die daar is gedeponeerd – ofwel per bankinning ofwel met de creditcard – betalen. Wanneer de klant een bestelling in de online-Shop van ETERNA doet, wordt deze tijdens het bestelproces op de Amazon website doorgestuurd. Daar kan de klant zich inloggen en de bestelling afsluiten.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De producten blijven volledig eigendom van ETERNA totdat deze volledig betaald zijn.

7. AANSPRAAK OP GEBREKEN
Voor alle producten van ETERNA bestaan de wettelijke garantierechten.

8. TOEPASBAAR RECHT
Hier geldt alleen het Duitse recht onder exclusiviteit van het UN-kooprecht. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze slechts in zoverre, wanneer niet de verleende bescherming door dwingende bepalingen van het staatsrecht waarin de consument zijn gewoonlijke verblijf heeft, onttrokken wordt.

B. RECHT TOT OPZEGGING VAN DE CONSUMENT

1. RECHT TOT OPZEGGING

OPZEGGINGSINFORMATIE

RECHT TOT OPZEGGING
U hebt het recht om binnen dertig dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen.

De opzeggingstermijn is 
dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die niet de transporteur is, het laatste product in bezit genomen heeft resp. hebben.

Om uw opzeggingsrecht uit te oefenen, moet u ons
ETERNA Mode GmbH
Medienstraße 12
94036 Passau
Telefoon: (+31) 0800 26 58 76 6
Telefax: (+49) 0851 / 98 16 46 5
E-mailadres: service@eterna.de

d.m.v. een duidelijke verklaring (bv. een brief die met de post is verstuurd, telefax of e-mail) over uw besluit om dit contract op te zeggen, informeren. Hiervoor kunt u het bijgevoegde model opzeggingsformulier gebruiken, dat echter niet is voorgeschreven.

Voor handhaving van de opzeggingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het recht tot opzegging vóór afloop van de opzeggingstermijn wegstuurt.

GEVOLGEN OPZEGGING Indien u dit contract opzegt, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben gekregen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die hieruit ontstaan, wanneer u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, gunstigste standaard levering gekozen hebt), direct en uiterlijk binnen 
dertig dagen vanaf de dag terug betalen waarop de mededeling over uw opzegging van dit contract bij ons is ingegaan. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, mits er uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; bij deze terugbetaling worden nooit schadeloosstellingen berekend. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de producten weer teruggekregen hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggezonden, afhankelijk van het eerdere tijdstip ervan.

U dient de producten direct en in ieder geval uiterlijk binnen 
dertig dagen vanaf de dag waarop u ons over de opzegging van dit contract in kennis hebt gesteld, naar ons terug te zenden of te overhandigen. Er wordt rekening gehouden met de termijn indien u de producten vóór beëindiging van de termijn van dertig dagen wegstuurt.

Wij dragen de kosten voor terugzending van de producten.

U bent alleen verantwoordelijk voor een eventueel waardeverlies van de producten indien dit waardeverlies niet voor controle op noodzakelijke omgang met de staat, eigenschappen en functiewijze hiermee te herleiden is.

Er bestaat echter geen recht tot opzegging bij contracten voor levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de fabricage een individuele selectie of bestemming door de verbruiker maatgevend is of die duidelijk voor de persoonlijke behoeftes van de consument op maat gemaakt zijn. (§ 312g lid 2 punt 1 BGB).

In zoverre heeft de consument geen recht op opzegging bij een levering van hemden die hiervoor individueel zijn gemaakt (
ETERNA-hemdenconfigurator).

2. MODEL-OPZEGGINGSFORMULIER

MODEL OPZEGGINGSFORMULIER (Indien u het contract wilt opzeggen, dan dient u dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

Aan
ETERNA Mode GmbH
Medienstraße 12
94036 Passau
Telefoon: (+31) 0800 26 58 76 6
Telefax: (+49) 0851 / 98 16 46 5
E-mailadres: service@eterna.de

Hiermee zeg(gen) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract over de aankoop van de volgende producten (*)/de levering van de volgende diensten (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
Datum
------------------------
(*) Onjuist doorstrepen.


C. KLANTINFORMATIE

1. INFORMATIE OVER DE IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

ETERNA Mode GmbH
Medienstraße 12
94036 Passau
Bedrijfsleider: Henning Gerbaulet
Telefoon: (+31) 0800 26 58 76 6
Telefax: (+49) 0851 / 98 16 46 5
E-mailadres: service@eterna.de
Handelsregister: Registerrechtbank Passau
Registernummer: HRB 6989
USt.-IdNr.: DE 811163157

2. INFORMATIE OVER DE BELANGRIJKE KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN OF DE DIENSTEN
De belangrijke kenmerken van de producten of de diensten komen voort uit de betreffend ingestelde productbeschrijving door ETERNA.

3. INFORMATIE OVER DE TECHNISCHE MIDDELEN OM INVOERFOUTEN TE HERKENNEN EN DOOR TE GEVEN
Voordat een bestelling wordt weggestuurd, kan de klant de gegevens altijd veranderen en inzien zodat deze evt. invoerfouten vóór het afgeven van zijn bestelling kan herkennen en doorgeven. De correctie vindt via de gebruikelijke functies van het toetsenbord en muis plaats.

4. INFORMATIE OVER HET TOT STAND KOMEN VAN HET CONTRACT
Het tot stand komen van een contract werd in de Algemene Handelsvoorwaarden (vgl. A. 2.) van ETERNA beschreven.

5. INFORMATIE OVER DE AFZONDERLIJKE STAPPEN DIE TOT AFSLUITING VAN HET CONTRACT LEIDEN
Opdat de klant zijn bod in de online-shop van ETERNA kan afgeven, moet de klant onderstaande technische stappen doorlopen:

(1) Het gewenste artikel in het virtuele winkelmandje leggen (In het winkelmandje)
(2) Aanklikken van de knop Mijn winkelmandje
(3) Aanmelding in de online-shop van ETERNA, in zoverre reeds een gebruikersrekening aanwezig is d.m.v. een gebruikersnaam en wachtwoord of indien een gebruikersrekening nog niet bestaat nieuwe registrering met de opening van een klantrekening; er is ook een mogelijkheid van een bestelling als gast, d.w.z. zonder registrering.
(4) Invoer van het factuuradres en ook evt. afwijkend leveringsadres
(5) Selectie van de gewenste betalingswijze
(6) samenvatting van de bestelgegevens
(7) Het wegsturen van de bestelling als bindend bod van de klant d.m.v. aanklikken van de knop NU KOPEN
(8) De aanname van de bestelling van de klant door ETERNA vindt volgens het gegeven van A. 2. (4) van de Algemene Handelsvoorwaarden van ETERNA plaats.

6. INFORMATIE OVER HET OPSLAAN VAN DE CONTRACTTEKST
Na afgifte van het bod over het online-bestelformulier van ETERNA wordt de contracttekst door ETERNA opgeslagen en in tekstvorm naar het aangegeven e-mailadres van de klant toegestuurd na het wegsturen van zijn bestelling (naast de Algemene Handelsvoorwaarden van ETERNA, van de opzeggingsinformatie, van het model opzeggingsformulier alsook van de klantinformatie). De contracttekst wordt ook op de homepage van ETERNA gearchiveerd en kan door de klant via zijn wachtwoord-beschermde gebruikersrekening onder vermelding van de betreffende login gegevens gratis worden opgeroepen, in zoverre de klant over een zodanige gebruikersrekening beschikt. Anders kan de contracttekst van de klant na het wegsturen van zijn bestelling niet meer via de homepage van ETERNA worden opgeroepen.

7. INFORMATIE OVER DE TALEN DIE VOOR DE CONTRACTAFSLUITING TER BESCHIKKING STAAN
Voor de afsluiting van het contract hebt u de beschikking over onderstaande talen: Duits, Engels, Frans en Nederlands.

8. INFORMATIE OVER DE TOTAALPRIJS VAN DE PRODUCTEN OD DIENSTEN, VERZENDKOSTEN EN OVERIGE KOSTEN.
(1) De aangegeven prijzen van ETERNA zijn totaalprijzen en hebben de wettelijke BTW. Deze kunt u in de betreffende productpagina’s vinden.
(2) ETERNA wijst erop dat bij grensoverschrijdende leveringen, verdere kosten kunnen ontstaan die niet binnen de verantwoordelijkheid van ETERNA liggen maar bij de klant. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de geldoverdracht door kredietmaatschappijen (bv. overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of kosten voor invoerrechten (bv. douane).
(3) De ontstane verzendkosten werden in A. 4. (2) van de Algemene Handelsvoorwaarden van ETERNA weergegeven. Deze worden bovendien na het aanklikken van de knop Mijn winkelmandje alsook in het kader van de samenvatting van de bestelgegevens nogmaals weergegeven aan de klant en dienovereenkomstig voor afgifte van zijn bindende bestelling.

9. INFORMATIE OVER DE KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ADSTANDS COMMUNICATIEMIDDEL DAT VOOR DE CONTRACTAFSLUITING WORDT GEBRUIKT
Er zijn alleen kosten voor het pure gebruik van het afstandscommunicatiemiddel. Er zijn geen andere kosten.

10. INFORMATIE OVER DE BETALING EN LEVERING
(1) De betaling vindt plaats volgens het gegeven van A. 5. van de Algemene Handelsvoorwaarden van ETERNA.
(2) De levering vindt plaats volgens het gegeven van A. 4. (2) van de Algemene Handelsvoorwaarden van ETERNA per DHL.

11. INFORMATIE OVER DE AFHANDELING VAN KLACHTEN
Klachten van de klant worden direct in behandeling genomen en kunnen via de vermelde contactgegevens aan ETERNA worden gericht.
 
Platform voor online GESCHILLENBESLECHTING

de Europese Commissie platform voor online geschillenbeslechting: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr
 

 

 
STAND: 13.06.2014