Privacy

Privacyverklaring

 

§ 1       Gegevens ter identificatie van de aanbieder; verantwoordelijke instanti

(1.1) Dienstaanbieder conform § 13 Telemediengesetz (TMG; Duitse wet inzake elektronische media) en verantwoordelijke instantie conform § 3 lid 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG; Duitse federale privacybeschermingswet) is

 

ETERNA Mode GmbH

Medienstraße 12

94036 Passau

Tel.: (+49) 08 51 98 16-0

Fax: (+49) 08 51 98 16-465

E-mail: contact@eterna.de,

 

hierna genoemd ETERNA

(1.2) ETERNA neemt het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en wil garanderen dat uw privésfeer bij het gebruik van de website van ETERNA wordt beschermd. Om die reden heeft ETERNA deze privacyverklaring opgesteld, waarin wordt toegelicht hoe met uw gegevens wordt omgegaan.

(1.3) ETERNA behoudt zich het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Wij raden u dan ook aan regelmatig opnieuw kennis te nemen van deze informatie over de gegevensbescherming.

 

§ 2       Persoonsgegevens; duur van de gegevensopslag

(2.1) Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen klant. Hiertoe behoren bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres, uw woonadres, uw geslacht of uw telefoonnummer.

(2.2) ETERNA verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend met uw instemming of  voor zover toegestaan op grond van wettelijke bepalingen. ETERNA zal alleen die persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en gebruikmaking van de diensten van hen of die u ETERNA vrijwillig ter beschikking stelt.

(2.3) Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit voor het leveren van de diensten en/of de afwikkeling van het contract noodzakelijk is. Het kan soms gebeuren dat gegevens langer worden moeten opgeslagen op grond van wettelijke of gerechtelijke verplichtingen.

 

§ 3       Cookies

(3.1) Bij het gebruik van de website van ETERNA worden cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser worden opgeslagen op uw harde schijf en waardoor de instantie die de cookie plaatst (in dit geval ETERNA) de beschikking krijgt over bepaalde informatie. Deze technologie draagt ertoe bij dat de aanbiedingen van de website of ook van de online shop worden geoptimaliseerd doordat bijv. uw persoonlijke voorkeuren en uw virtuele winkelmandje kunnen worden opgeslagen. De vastgelegde informatie is niet herleidbaar naar een bepaald persoon en bevat geen gegevens zoals uw naam.

(3.2) Deze website maakt gebruik van

·      absoluut noodzakelijke cookies;

·      functionaliteitscookies;

·      performance-cookies;

·      retargeting-cookies;

·      tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik) evenals

·      blijvende cookies (gebruik van beperkte duur).

(3.2.1) Absoluut noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang en zorgen ervoor dat u de website van ETERNA kunt verkennen en gebruik kunt maken van fundamentele functies. Zonder de absoluut noodzakelijke cookies hebt u bijv. geen toegang tot het winkelmandje.

(3.2.2) Functionaliteitscookieszorgen ervoor dat informatie over uw instellingen wordt opgeslagen (bijv. uw taal of uw regio), waardoor de persoonlijke functionaliteit van de website voor u wordt verbeterd. Ook helpen deze cookies bij het bijwerken of opslaan van uw winkelmandje.

(3.2.3) Performance-cookies verzamelen informatie over de manier waarop u gebruikmaakt van de website, welke pagina's u bezoekt en of er bijv. fouten zijn opgetreden. Deze cookies helpen ETERNA om de website voor u te optimaliseren en het winkelen aangenamer en eenvoudiger te maken.

(3.2.4) ETERNA gebruikt op haar website daarnaast ook de retargeting-technologie. Hiermee is het mogelijk om op websites van (reclame-)partners van ETERNA gericht die internetgebruikers met reclame aan te spreken, die al interesse hebben getoond voor de producten en de online shop van ETERNA. Deze gepersonaliseerde en op interesse afgestemde reclame is voor de internetgebruiker interessanter dan reclame zonder persoonlijke betrokkenheid. Het weergeven van reclame op de websites van (reclame-)partners van ETERNA vindt bij retargeting plaats op basis van een cookiegebaseerde analyse van het eerdere gebruikersgedrag. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen, de reclame vindt pseudoniem plaats.

(3.2.5) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist zodra u de browser sluit. Hiertoe behoren in het bijzonder sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend, zodra u de website opnieuw bezoekt. De sessie-cookies worden gewist zodra u uitlogt of u de browser sluit.

(3.2.6) Permanente cookies worden automatisch na een vooraf ingestelde periode gewist, die per cookie verschillend kan zijn. De maximale opslagduur van door ETERNA geplaatste cookies bedraagt 60 dagen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser op elk moment wissen.

(3.3) Mocht u het gebruik van cookies niet willen accepteren, dan kunt u ze in uw browser blokkeren. ETERNA wijst er echter op dat de functionaliteit van haar website hierdoor mogelijk wordt aangetast. Onderstaande links bevatten informatie over de manier waarop u instellingen voor het afwijzen of accepteren van cookies in de meest gebruikte browsers kunt uitvoeren:

(3.3.1) Internet Explorer / Windows Edge:

http://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/block-or-allow-cookies

(3.3.2) Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

(3.3.3) Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

(3.3.4) Safari:

            https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=de_DE&locale=de_DE

(3.3.5) Opera:

            http://help.opera.com/Linux/9.01/de/cookies.html.

 

§ 4       Het verzamelen van persoonsgegevens bij informatief gebruik

(4.1) Bij louter informatief gebruik van de website, d.w.z. indien u zich niet voor gebruik van de website aanmeldt, zich registreert of aan ETERNA op andere wijze informatie versterkt, verzamelt ETERNA geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw internetbrowser verstrekt om uw bezoek aan de website mogelijk te maken. Zodoende verzendt uw internetbrowser gebruiksgegevens, die in protocolbestanden (zgn. server-logfiles) worden opgeslagen. De hierbij opgeslagen databestanden bevatten de volgende gegevens:

·      IP-adres

·      Datum en tijdstip van de aanvraag

·      Tijdverschil van de zone met Greenwich Mean Time (GMT)

·      Naam van de opgeroepen site (concrete pagina)

·      Toegangsstatus/HTTP-statuscode

·      Verzonden hoeveelheid gegevens

·      Website waar de aanvraag vandaan komt

·      Browser

·      Besturingssysteem en bijbehorende interface

·      Taal en versie van de browsersoftware

·      Eindapparaat.

Deze logfile-gegevens worden voor statistische doeleinden geanonimiseerd geanalyseerd om de website en de aanbiedingen van ETERNA te kunnen optimaliseren. Na analyse worden de gegevens gewist.

(4.2) Zie § 3.

 

§ 5       Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

(5.1) Naast het louter informatieve gebruik van de website van ETERNA (zie § 4) biedt ETERNA verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u interesse hebt. Hiertoe moet u doorgaans meer persoonlijke gegevens opgeven, die ETERNA gebruikt bij het leveren van de betreffende dienst. Indien aanvullende vrijwillige informatie mogelijk is, is deze dienovereenkomstig gemarkeerd.

(5.2) Indien u contact opneemt met ETERNA via e-mail of via het contactformulier, wordt uw e-mailadres en - indien u dit aangeeft - uw naam en telefoonnummer door ETERNA opgeslagen om uw vragen te beantwoorden.

 

(5.3)    Gebruik van de online shop van ETERNA

 

(5.3.1) Als u iets wilt bestellen in de online shop van ETERNA, hebt u de keuze of u de gegevens benodigd voor uw bestelling slechts eenmalig voor deze bestelling wilt opgeven (bestelling als gast), of dat u een klantaccount wilt aanmaken, waarbij uw gegevens worden opgeslagen voor latere aankopen. Voor uw bestelling heeft ETERNA de volgende gegevens nodig: uw correcte naam (voor- en achternaam), uw adresgegevens (factuur- resp. het daarvan afwijkend afleveradres) en de door u gewenste betalingswijze. Uw geboortedatum is vereist vanwege controle op meerderjarigheid. Aangezien ETERNA u een e-mailbericht stuurt met de toegangs- en/of bestelbevestiging, heeft ETERNA ook uw e-mailadres nodig.

 

Bestellen als gast

Bestellingen via de online shop van ETERNA zijn mogelijk zonder klantaccount. De voor de afwikkeling van de aankoop noodzakelijke verplichte gegevens zijn afzonderlijk gemarkeerd; andere gegevens zijn vrijwillig.

 

Bestellen via een klantaccount ('Mijn ETERNA')

U kunt zich registreren door een klantaccount ('Mijn ETERNA') aan te maken en dit te beveiligen met een wachtwoord, waarbij de door u daar opgegeven gegevens herroepelijk worden opgeslagen. Nadat u zbent ingelogd met uw toegangsgegevens, wordt de informatie die u op het bestelformulier moet invoeren, automatisch ingevuld met de door u eerder verstrekte gegevens. Via het klantaccount kunt u de gegevens van uw bestellingen inzien - dit geldt zowel voor afgesloten, openstaande als voor recent verzonden bestellingen. Ook kunt u de door u n het kader van de registratie opgegeven gegevens, corrigeren/beheren. U kunt het account in het klantbereik steeds wissen.

 

(5.3.2) ETERNA verzamelt, verwerkt en gebruikt de door u verstrekte gegevens voor uw bestellingen, de gehele afwikkeling van uw aankoop, met inbegrip van eventuele latere garantieclaims van uw zijde en voor de technische administratie. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven, wanneer dit ten behoeve van de contractafwikkeling of afrekening noodzakelijk is of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de afwikkeling van de bestelling ontvangen bijv. de hier door ETERNA ingezette dienstverleners (in het bijzonder leveranciers resp. transportbedrijven) de noodzakelijke gegevens voor de afwikkeling van de bestelling en order. De op die manier doorgegeven gegevens mogen door de dienstverleners van ETERNA alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Ander gebruik van de informatie is niet geoorloofd en vindt ook bij geen van de voor ETERNA werkende dienstverleners plaats.

(5.3.3) Om onbevoegde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt de bestelprocedure met SSL-techniek (Secure Socket Layer) versleuteld.

 

(5.4)    Controle van kredietwaardigheid

(5.4.1) ETERNA biedt u als betalingswijze ook 'Kopen op rekening' aan. Mocht u tijdens de bestelprocedure besluiten tot deze betalingswijze, dan verstrekt ETERNA een zorgvuldig geselecteerde dienstverlener bepaalde persoonsgegevens om uw kredietwaardigheid te controleren. ETERNA voorkomt hiermee mogelijke wanbetaling en eventueel misbruik, dat gerelateerd is aan 'kopen op rekening'.

(5.4.2) Bij de keuze van de betalingswijze 'Kopen op rekening' laat ETERNA ter bescherming van haar gerechtvaardigde belangen, op basis van een wiskundig-statistische methode een beoordeling uitvoeren van de kredietwaardigheid bij CEG Consumer Reporting GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss. Hiertoe verstrekt ETERNA de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de controle van de kredietwaardigheid (naam, geboortedatum, adres) aan de voornoemde dienstverlener. Op basis van deze informatie wordt een statistische waarschijnlijkheid voor wanbetaling berekend. Op grond hiervan wordt vervolgens besloten over de verdere uitvoering van de contractuele relatie. Nadere informatie vindt u op www.boniversum.de. De kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische formules worden berekend en bij de berekening waarvan onder andere adresgegevens worden betrokken. Uw voor beveiliging in aanmerking komende belangen worden conform de wettelijke bepalingen in acht genomen.

(5.4.3) U kunt bij ETERNA te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verstrekking van uw gegevens aan het voornoemde bedrijf dat de controle van uw kredietwaardigheid uitvoert onder de in (10.1) vermelde contactgegevens. ETERNA wijst er hier echter op dat de betalingsoptie 'Kopen op rekening' in dat geval niet voor u beschikbaar is.

 

(5.5)    Productaanbevelingen voor soortgelijke artikelen van ETERNA

(5.5.1) ETERNA gebruikt het door u in verband met de aankoop van een artikel opgegeven e-mailadres niet alleen voor de contractuele afwikkeling, maar ook om u regelmatig via e-mail te informeren over eigen soortgelijke artikelen. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van de vraag of u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd.

(5.5.2) Voor zover u geen productaanbevelingen meer van ETERNA wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven ontstaan. Uw bezwaar kunt u kenbaar maken door te klikken op de in elke e-mail betreffende productaanbevelingen opgenomen afmeldingslink, via een e-mail aan contact@eterna.de of door een bericht (bijv. fax of brief) te sturen met behulp van de in (10.1) vermelde contactgegevens van ETERNA. De door u verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

(5.6)    Nieuwsbrief

(5.6.1) U kunt zich abonneren op de gratis nieuwsbrief van ETERNA. Voor aanmelding voor de nieuwsbrief gebruikt ETERNA de zgn. double-opt-in-methode. Dit betekent dat ETERNA na aanmelding door opgave van uw e-mailadres een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres verzendt, waarin ETERNA u verzoekt om bevestiging, dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Hiermee wordt gewaarborgd dat geen derde uw gegevens heeft gebruikt. Indien u het verzoek na ontvangst van de nieuwsbrief bevestigt, slaat ETERNA uw e-mailadres op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt uitsluitend opgeslagen om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Voor het overige slaat ETERNA steeds bij aanmelding en bevestiging uw IP-adressen en de tijdstippen op om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

(5.6.2) De voor verzending van de nieuwsbrief verplichte informatie is alleen uw e-mailadres. Het verstrekken van andere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt alleen voor personalisering van de nieuwsbrief gebruikt. Ook deze gegevens worden bij afmelding volledig gewist.

(5.6.3) U kunt uw toestemming voor verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst. U kunt zich afmelden door te klikken op de in elke nieuwsbrief-mail opgenomen afmeldingslink (“afmelden”), via een e-mail aan contact@eterna.de of door een bericht (bijv. fax of brief) te sturen met behulp van de in (10.1) vermelde contactgegevens van ETERNA. De door u verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

(5.7)    Deelname aan prijsvragen, wedstrijden en overige acties

(5.7.1) ETERNA organiseert met willekeurige tussenpozen prijsvragen, wedstrijden en overige acties. Indien ten behoeve van uw deelname persoonsgegevens van uw kant noodzakelijk zijn (bijv. uw naam, uw adres of uw e-mailadres), gebruikt ETERNA deze uitsluitend voor het uitvoeren van de prijsvraag, wedstrijd of een andere actie. De nadere details kunt u vinden in de betreffende afzonderlijke deelnamevoorwaarden.

(5.7.2) Indien een prijsvraag, wedstrijd of andere actie van ETERNA samen met een derde aanbieder wordt aangeboden, kan ETERNA uw persoonsgegevens aan derden doorgeven. In dat geval wordt u voorafgaand aan het doorsturen van uw gegevens apart op de hoogte gesteld over de overdracht aan derden.

(5.7.3) Indien u in het kader van deelname aan een prijsvraag, wedstrijd of andere actie hiertoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruikt ETERNA – zoals aangegeven in (5.6) – het door u opgegeven e-mailadres voor het toezenden van de gratis ETERNA-nieuwsbrief. Uw toestemming is vrijwillig. Het heeft geen negatief effect op uw winkansen of op uw deelname aan de prijsvraag, wedstrijd of andere actie, indien u voor de ontvangst van de nieuwsbrief geen toestemming verleent of deze toestemming later intrekt. Uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken. U kunt zich afmelden door te klikken op de in elke nieuwsbrief-mail opgenomen afmeldingslink (“afmelden”), via een e-mail aan contact@eterna.de of door een bericht (bijv. fax of brief) te sturen met behulp van de in (10.1) vermelde contactgegevens van ETERNA.

 

§ 6       Gebruik van webanalyse-tools; webtracking

(6.1)    Gebruik van Google Analytics

(6.1.1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om hen in staat te stellen het gebruik door u van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. Op deze website is IP-anonimisering ingeschakeld. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten jegens de website-exploitant te verschaffen.

(6.1.2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

(6.1.3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in de software van uw browser; ETERNA wijst u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

(6.1.4) U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.3.

(6.1.5) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“. Hierdoor worden ingekorte IP-adressen verwerkt, om een directe terugkoppeling naar uw persoonsgegevens uit te kunnen sluiten.

 

(6.2) Informatietekst voor het online privacybeleid van de reclamepartner voor Sovendus Sales (kortingsbonaanbiedingen):

Waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

 

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/

 

§ 7       Verzoek om klantbeoordeling door eKomi

(7.1) Ten behoeve van klant- en productevaluaties door klanten van ETERNA en voor het interne kwaliteitsmanagement heeft ETERNA op haar website de evaluatiesoftware van eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlijn ('eKomi') opgenomen. ETERNA wil u hiermee de mogelijkheid bieden om na de verrichte aankoop een beoordeling af te geven. eKomi is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het webgebaseerde verzamelen van authentieke meningen van klanten, productbeoordelingen en aanbevelingen. Nadere informatie over deze derde aanbieder vindt u op http://www.ekomi.de.

(7.2) Na verzending van de artikelen stuurt eKomi u een link naar een aankoopbeoordelingssite, met daaraan gekoppeld het verzoek een beoordeling te geven van uw aankoop bij ETERNA ('Verzoek klantbeoordeling'). Het geven van een dergelijke klantbeoordeling vindt absoluut vrijwillig van uw kant plaats.

(7.3) Aangezien alleen die klanten hun aankoop kunnen beoordelen die bij ETERNA een artikel hebben aangeschaft, is het noodzakelijk dat ETERNA de door u verstrekte persoonsgegevens en/of bestelgegevens doorgeeft aan eKomi (uw naam, uw e-mailadres, het bestel- en artikelnummer). eKomi ontvangt de gegevens van ETERNA uitsluitend ten behoeve van het inwinnen van de klantbeoordeling.

(7.4) U kunt bezwaar maken tegen het toezenden van een dergelijk verzoek tot klantbeoordeling. U kunt uw bezwaar kenbaar maken via een e-mail aan contact@eterna.de of door een bericht (bijv. fax of brief) te sturen met behulp van de in (10.1) vermelde contactgegevens van ETERNA.


§ 8     Gebruik van sociale plug-ins van Facebook

(8.1) ETERNA maakt gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk Facebook. Aanbieder van Facebook is het Amerikaanse bedrijf Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u op http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

(8.2) Indien u een website oproept die over een dergelijke plug-in beschikt, kan uw browser een rechtstreekse link met de servers van Facebook tot stand brengen en de gegevens van uw bezoekersgedrag doorgeven aan de servers van Facebook (zelfs indien u niet klikt op de 'Vind ik leuk'-knop). Door het integreren van de plug-in krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende site van onze internetpresentatie heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account hebt of op dat moment niet bent ingelogd op Facebook. Deze informatie (waaronder uw IP-adres) wordt door uw browser direct overdragen naar een server van Facebook in de VS en daar opgeslagen. Indien u bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan de website van ETERNA direct toewijzen aan uw Facebook-account. Wanneer u met de plug-in communiceert, bijv. op de 'Vind ik leuk'-knop drukt of commentaar geeft, wordt de betreffende informatie eveneens direct aan een server van Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond. Facebook kan gebruikmaken van deze informatie ten behoeve van reclame en marktonderzoek en om de Facebook-pagina's aan te kunnen passen aan de behoefte. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen opgesteld, bijvoorbeeld om uw gebruik van de ETERNA-website met het oog op de aan u via Facebook getoonde reclames te evalueren, andere Facebook-gebruikers over de activiteiten op de website van ETERNA te informeren en om andere met het gebruik van Facebook verbonden diensten te leveren. Indien u niet wilt dat Facebook de via de website van ETERNA verzamelde gegevens aan uw Facebook-account toewijst, moet u vóór uw bezoek aan de website, bij Facebook uitloggen.

(8.3) ETERNA heeft geen invloed op de wijze en omvang van de verzamelde en overgedragen gegevens. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals uw hierop betrekking hebbende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer, vindt u in de aanwijzingen betreffende gegevensbescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

 

§ 9       Gegevensbeveiliging

ETERNA heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen, met name tegen verlies, manipulatie en ongeoorloofde toegang. ETERNA past haar beveiligingsmaatregelen regelmatig aan op basis van de voortdurende technologische ontwikkelingen.

§ 10   Inlichtingen, correctie, wissen of blokkering van persoonsgegevens; intrekking

(10.1) U kunt van

 

ETERNA Mode GmbH

Medienstraße 12

94036 Passau

Tel.: (+49) 08 51 98 16-0

Fax: (+49) 08 51 98 16-465

E-mail: contact@eterna.de,

 

te allen tijde kosteloos informatie krijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens en te allen tijde verzoeken om het corrigeren, wissen of blokkeren hiervan.

(10.2) Eveneens kunt u de verstrekte toestemmingsverklaringen voor gebruik, verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens, evenals voor het gebruik van uw persoonsgegevens binnen het wettelijk toelaatbare kader bij ETERNA (contactgegevens zie (10.1)) te allen tijde zonder opgave van redenen met effect voor de toekomst wijzigen of intrekken.

 

§ 11     Herhaling van toestemmingsverklaringen

Onderstaande toestemming(en) hebt u eventueel uitdrukkelijk verstrekt aan ETERNA en ETERNA heeft uw toestemming(en) geprotocolleerd. Conform de Duitse wet inzake elektronische media is ETERNA verplicht de inhoud van toestemmingen te allen tijde beschikbaar te houden voor oproep. U kunt uw toestemming(en) te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken. U kunt uw bezwaar kenbaar maken via een e-mail aan contact@eterna.de of door een bericht (bijv. fax of brief) te sturen met behulp van de in (10.1) vermelde contactgegevens van ETERNA.

(11.1) Registratie/aanmaak van een klantaccount ('Mijn ETERNA')

Door te klikken op de knop 'Registratie afsluiten' hebt u een klantaccount aangemaakt bij ETERNA ('Mijn ETERNA') en daarin toestemming gegeven dat uw in het kader van de registratie verstrekte gegevens in de klantendatabase van ETERNA worden opgeslagen.

(11.2) ETERNA-nieuwsbrief (toestemming voor reclame via e-mail)

□ Ja, ik wil me op de gratis ETERNA-nieuwsbrief abonneren en ontvang graag van ETERNA regelmatig via e-mail bijzondere aanbiedingen, klantinformatie, nieuws en trends, evenals productinformatie. Na de aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u een e-mail waarin u wordt verzocht uw aanmelding voor de nieuwsbrief te bevestigen (double-opt-in-methode). Uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de in elke gemailde nieuwsbrief opgenomen link ('Afmelden'), via een e-mail aan contact@eterna.de of door een bericht (bijv. fax of brief) te sturen aan ETERNA. Nadere informatie vindt u in de verklaring betreffende gegevensbescherming.

 

 

 

 

Stand: 29-09-15